Sorry this section is only in Polish...
Obsługa programu
Kropki są dość łatwe w obsłudze; najważniejsze czynności można wykonać myszą: lewy przycisk - jak zawsze ;-), prawy przycisk = pomoc, SHIFT + lewy przycisk = ustawianie pozycji.
Część parametrów - np. rozdzielczość ekranu - można ustawiać edytując plik kropki.cfg.

Ważniejsze przyciski:

Parametry gracza komputerowego
Historia