Model Fitting Abstract Class

Model Fitting Abstract Class — Class for implementing fitting methods

Synopsis

enum        NcmFitType;
enum        NcmFitGradType;
void        (*_NcmFitLSJ)            (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *J);
void        (*_NcmFitLSFJ)           (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f,
                             NcmMatrix *J);
void        (*_NcmFitM2lnLGrad)         (NcmFit *fit,
                             NcmVector *grad);
void        (*_NcmFitM2lnLValGrad)       (NcmFit *fit,
                             gdouble *m2lnL,
                             NcmVector *grad);
enum        NcmFitRunMsgs;
struct       NcmFit;
struct       NcmFitClass;
struct       NcmFitConstraint;
NcmFitConstraint * ncm_fit_constraint_new       (NcmFit *fit,
                             NcmMSetFunc *func,
                             gdouble tot);
NcmFitConstraint * ncm_fit_constraint_dup       (NcmFitConstraint *fitc);
void        ncm_fit_constraint_free       (NcmFitConstraint *fitc);
NcmFit *      ncm_fit_new             (NcmFitType ftype,
                             gchar *algo_name,
                             NcmLikelihood *lh,
                             NcmMSet *mset,
                             NcmFitGradType gtype);
NcmFit *      ncm_fit_ref             (NcmFit *fit);
NcmFit *      ncm_fit_copy_new          (NcmFit *fit,
                             NcmLikelihood *lh,
                             NcmMSet *mset,
                             NcmFitGradType gtype);
NcmFit *      ncm_fit_dup             (NcmFit *fit,
                             NcmSerialize *ser);
void        ncm_fit_free            (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_clear            (NcmFit **fit);
void        ncm_fit_set_grad_type        (NcmFit *fit,
                             NcmFitGradType gtype);
void        ncm_fit_set_maxiter         (NcmFit *fit,
                             guint maxiter);
guint        ncm_fit_get_maxiter         (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_set_m2lnL_reltol      (NcmFit *fit,
                             gdouble tol);
gdouble       ncm_fit_get_m2lnL_reltol      (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_set_m2lnL_abstol      (NcmFit *fit,
                             gdouble tol);
gdouble       ncm_fit_get_m2lnL_abstol      (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_set_params_reltol      (NcmFit *fit,
                             gdouble tol);
gdouble       ncm_fit_get_params_reltol      (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_set_params         (NcmFit *fit,
                             NcmVector *params);
void        ncm_fit_add_equality_constraint   (NcmFit *fit,
                             NcmMSetFunc *func,
                             gdouble tot);
void        ncm_fit_add_inequality_constraint  (NcmFit *fit,
                             NcmMSetFunc *func,
                             gdouble tot);
void        ncm_fit_remove_equality_constraints (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_remove_inequality_constraints
                            (NcmFit *fit);
guint        ncm_fit_has_equality_constraints  (NcmFit *fit);
guint        ncm_fit_has_inequality_constraints (NcmFit *fit);
gboolean      ncm_fit_is_least_squares      (NcmFit *fit);
const gchar *    ncm_fit_get_desc          (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_log_info          (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_log_covar          (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_log_start          (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_log_state          (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_log_step          (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_log_step_error       (NcmFit *fit,
                             const gchar *strerror,
                             ...);
void        ncm_fit_log_end           (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_fishermatrix_print     (NcmFit *fit,
                             FILE *out,
                             gchar *header);
void        ncm_fit_data_m2lnL_val       (NcmFit *fit,
                             gdouble *data_m2lnL);
void        ncm_fit_priors_m2lnL_val      (NcmFit *fit,
                             gdouble *priors_m2lnL);
void        ncm_fit_m2lnL_val          (NcmFit *fit,
                             gdouble *m2lnL);
void        ncm_fit_ls_f            (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f);
void        ncm_fit_m2lnL_grad         (NcmFit *fit,
                             NcmVector *df);
void        ncm_fit_m2lnL_grad_an        (NcmFit *fit,
                             NcmVector *df);
void        ncm_fit_m2lnL_grad_nd_fo      (NcmFit *fit,
                             NcmVector *grad);
void        ncm_fit_m2lnL_grad_nd_ce      (NcmFit *fit,
                             NcmVector *grad);
void        ncm_fit_m2lnL_grad_nd_ac      (NcmFit *fit,
                             NcmVector *grad);
void        ncm_fit_m2lnL_val_grad       (NcmFit *fit,
                             gdouble *result,
                             NcmVector *df);
void        ncm_fit_m2lnL_val_grad_an      (NcmFit *fit,
                             gdouble *result,
                             NcmVector *df);
void        ncm_fit_m2lnL_val_grad_nd_fo    (NcmFit *fit,
                             gdouble *m2lnL,
                             NcmVector *grad);
void        ncm_fit_m2lnL_val_grad_nd_ce    (NcmFit *fit,
                             gdouble *m2lnL,
                             NcmVector *grad);
void        ncm_fit_m2lnL_val_grad_nd_ac    (NcmFit *fit,
                             gdouble *m2lnL,
                             NcmVector *grad);
void        ncm_fit_ls_J            (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *J);
void        ncm_fit_ls_J_an           (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *J);
void        ncm_fit_ls_J_nd_fo         (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *J);
void        ncm_fit_ls_J_nd_ce         (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *J);
void        ncm_fit_ls_f_J           (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f,
                             NcmMatrix *J);
void        ncm_fit_ls_f_J_an          (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f,
                             NcmMatrix *J);
void        ncm_fit_ls_f_J_nd_fo        (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f,
                             NcmMatrix *J);
void        ncm_fit_ls_f_J_nd_ce        (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f,
                             NcmMatrix *J);
void        ncm_fit_numdiff_m2lnL_hessian    (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *H);
void        ncm_fit_numdiff_m2lnL_covar     (NcmFit *fit);
void        ncm_fit_ls_covar          (NcmFit *fit);
gdouble       ncm_fit_covar_var          (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid);
gdouble       ncm_fit_covar_sd          (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid);
gdouble       ncm_fit_covar_cov          (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid1,
                             guint pid1,
                             NcmModelID mid2,
                             guint pid2);
gdouble       ncm_fit_covar_cor          (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid1,
                             guint pid1,
                             NcmModelID mid2,
                             guint pid2);
gdouble       ncm_fit_covar_fparam_var      (NcmFit *fit,
                             guint fpi);
gdouble       ncm_fit_covar_fparam_sd       (NcmFit *fit,
                             guint fpi);
gdouble       ncm_fit_covar_fparam_cov      (NcmFit *fit,
                             guint fpi1,
                             guint fpi2);
gdouble       ncm_fit_covar_fparam_cor      (NcmFit *fit,
                             guint fpi1,
                             guint fpi2);
void        ncm_fit_lr_test_range        (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid,
                             gdouble start,
                             gdouble stop,
                             gdouble step);
void        ncm_fit_dprob            (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid,
                             gdouble a,
                             gdouble b,
                             gdouble step,
                             gdouble norm);
gdouble       ncm_fit_lr_test           (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid,
                             gdouble val,
                             gint dof);
gdouble       ncm_fit_prob            (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid,
                             gdouble a,
                             gdouble b);
gdouble       ncm_fit_chisq_test         (NcmFit *fit,
                             size_t bins);
void        ncm_fit_reset            (NcmFit *fit);
gboolean      ncm_fit_run             (NcmFit *fit,
                             NcmFitRunMsgs mtype);
gdouble       ncm_fit_type_constrain_error    (NcmFit *fit,
                             gdouble p,
                             gint nu,
                             gdouble dir,
                             NcmMSetFunc *func,
                             gdouble z,
                             gboolean walk);
void        ncm_fit_function_error       (NcmFit *fit,
                             NcmMSetFunc *func,
                             gdouble *x,
                             gboolean pretty_print,
                             gdouble *f,
                             gdouble *sigma_f);
gdouble       ncm_fit_function_cov        (NcmFit *fit,
                             NcmMSetFunc *func1,
                             gdouble z1,
                             NcmMSetFunc *func2,
                             gdouble z2,
                             gboolean pretty_print);
#define       NCM_FIT_NPARAM           (fit)
#define       NCM_FIT_DEFAULT_M2LNL_RELTOL
#define       NCM_FIT_DEFAULT_M2LNL_ABSTOL
#define       NCM_FIT_DEFAULT_PARAMS_RELTOL
#define       NCM_FIT_DEFAULT_MAXITER

Object Hierarchy

 GEnum
  +----NcmFitType
 GEnum
  +----NcmFitGradType
 GEnum
  +----NcmFitRunMsgs
 GObject
  +----NcmFit
     +----NcmFitGSLLS
     +----NcmFitGSLMM
     +----NcmFitGSLMMS
     +----NcmFitLevmar
     +----NcmFitNLOpt
 GBoxed
  +----NcmFitConstraint

Properties

 "equality-constraints"   gint         : Read / Write
 "grad-type"        NcmFitGradType    : Read / Write / Construct
 "inequality-constraints"  gint         : Read / Write
 "likelihood"        NcmLikelihood*    : Read / Write / Construct Only
 "m2lnL-abstol"       gdouble        : Read / Write / Construct
 "m2lnL-reltol"       gdouble        : Read / Write / Construct
 "maxiter"         guint         : Read / Write / Construct
 "mset"           NcmMSet*       : Read / Write / Construct Only
 "params-reltol"      gdouble        : Read / Write / Construct
 "state"          NcmFitState*     : Read / Write / Construct Only

Description

FIXME

Details

enum NcmFitType

typedef enum {
 NCM_FIT_TYPE_GSL_LS = 0,
 NCM_FIT_TYPE_GSL_MM,
 NCM_FIT_TYPE_GSL_MMS,
 NCM_FIT_TYPE_LEVMAR,
 NCM_FIT_TYPE_NLOPT,
} NcmFitType;

FIXME

NCM_FIT_TYPE_GSL_LS

GSL Least Squares

NCM_FIT_TYPE_GSL_MM

GSL Multidimensional Minimization

NCM_FIT_TYPE_GSL_MMS

GSL Multidimensional Minimization (simplex)

NCM_FIT_TYPE_LEVMAR

Levmar Least Squares Library

NCM_FIT_TYPE_NLOPT

Non Linear Optimization (NLOpt)

enum NcmFitGradType

typedef enum {
 NCM_FIT_GRAD_ANALYTICAL = 0,
 NCM_FIT_GRAD_NUMDIFF_FORWARD,
 NCM_FIT_GRAD_NUMDIFF_CENTRAL,
 NCM_FIT_GRAD_NUMDIFF_ACCURATE,
} NcmFitGradType;

FIXME

NCM_FIT_GRAD_ANALYTICAL

FIXME

NCM_FIT_GRAD_NUMDIFF_FORWARD

FIXME

NCM_FIT_GRAD_NUMDIFF_CENTRAL

FIXME

NCM_FIT_GRAD_NUMDIFF_ACCURATE

FIXME

_NcmFitLSJ ()

void        (*_NcmFitLSJ)            (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *J);

_NcmFitLSFJ ()

void        (*_NcmFitLSFJ)           (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f,
                             NcmMatrix *J);

_NcmFitM2lnLGrad ()

void        (*_NcmFitM2lnLGrad)         (NcmFit *fit,
                             NcmVector *grad);

_NcmFitM2lnLValGrad ()

void        (*_NcmFitM2lnLValGrad)       (NcmFit *fit,
                             gdouble *m2lnL,
                             NcmVector *grad);

enum NcmFitRunMsgs

typedef enum {
 NCM_FIT_RUN_MSGS_NONE = 0,
 NCM_FIT_RUN_MSGS_SIMPLE,
 NCM_FIT_RUN_MSGS_FULL,
} NcmFitRunMsgs;

FIXME

NCM_FIT_RUN_MSGS_NONE

FIXME

NCM_FIT_RUN_MSGS_SIMPLE

FIXME

NCM_FIT_RUN_MSGS_FULL

FIXME

struct NcmFit

struct NcmFit;

struct NcmFitClass

struct NcmFitClass {
};

struct NcmFitConstraint

struct NcmFitConstraint {
};

ncm_fit_constraint_new ()

NcmFitConstraint * ncm_fit_constraint_new       (NcmFit *fit,
                             NcmMSetFunc *func,
                             gdouble tot);

FIXME

fit :

FIXME

func :

FIXME

tot :

FIXME

Returns :

FIXME. [transfer full]

ncm_fit_constraint_dup ()

NcmFitConstraint * ncm_fit_constraint_dup       (NcmFitConstraint *fitc);

FIXME

fitc :

FIXME

Returns :

FIXME. [transfer full]

ncm_fit_constraint_free ()

void        ncm_fit_constraint_free       (NcmFitConstraint *fitc);

FIXME

fitc :

FIXME

ncm_fit_new ()

NcmFit *      ncm_fit_new             (NcmFitType ftype,
                             gchar *algo_name,
                             NcmLikelihood *lh,
                             NcmMSet *mset,
                             NcmFitGradType gtype);

FIXME

ftype :

a NcmFitType

algo_name :

name of the algorithm to be used

lh :

a NcmLikelihood

mset :

a NcmMSet

gtype :

a NcmFitGradType

Returns :

FIXME

ncm_fit_ref ()

NcmFit *      ncm_fit_ref             (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

Returns :

FIXME. [transfer full]

ncm_fit_copy_new ()

NcmFit *      ncm_fit_copy_new          (NcmFit *fit,
                             NcmLikelihood *lh,
                             NcmMSet *mset,
                             NcmFitGradType gtype);

Duplicates the NcmFit object with new references for its contents.

fit :

a NcmFit

lh :

a NcmLikelihood

mset :

a NcmMSet

gtype :

a NcmFitGradType

Returns :

FIXME. [transfer full]

ncm_fit_dup ()

NcmFit *      ncm_fit_dup             (NcmFit *fit,
                             NcmSerialize *ser);

Duplicates the NcmFit object duplicating all its contents.

fit :

a NcmFit

ser :

a NcmSerialize

Returns :

FIXME. [transfer full]

ncm_fit_free ()

void        ncm_fit_free            (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

ncm_fit_clear ()

void        ncm_fit_clear            (NcmFit **fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

ncm_fit_set_grad_type ()

void        ncm_fit_set_grad_type        (NcmFit *fit,
                             NcmFitGradType gtype);

FIXME

fit :

a NcmLikelihood.

gtype :

a NcmFitGradType.

ncm_fit_set_maxiter ()

void        ncm_fit_set_maxiter         (NcmFit *fit,
                             guint maxiter);

FIXME

fit :

a NcmFit.

maxiter :

FIXME.

ncm_fit_get_maxiter ()

guint        ncm_fit_get_maxiter         (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

Returns :

FIXME

ncm_fit_set_m2lnL_reltol ()

void        ncm_fit_set_m2lnL_reltol      (NcmFit *fit,
                             gdouble tol);

FIXME

fit :

a NcmFit.

tol :

FIXME.

ncm_fit_get_m2lnL_reltol ()

gdouble       ncm_fit_get_m2lnL_reltol      (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

Returns :

FIXME

ncm_fit_set_m2lnL_abstol ()

void        ncm_fit_set_m2lnL_abstol      (NcmFit *fit,
                             gdouble tol);

FIXME

fit :

a NcmFit.

tol :

FIXME.

ncm_fit_get_m2lnL_abstol ()

gdouble       ncm_fit_get_m2lnL_abstol      (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

Returns :

FIXME

ncm_fit_set_params_reltol ()

void        ncm_fit_set_params_reltol      (NcmFit *fit,
                             gdouble tol);

FIXME

fit :

a NcmFit.

tol :

FIXME.

ncm_fit_get_params_reltol ()

gdouble       ncm_fit_get_params_reltol      (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

Returns :

FIXME

ncm_fit_set_params ()

void        ncm_fit_set_params         (NcmFit *fit,
                             NcmVector *params);

FIXME

fit :

a NcmFit.

params :

FIXME

ncm_fit_add_equality_constraint ()

void        ncm_fit_add_equality_constraint   (NcmFit *fit,
                             NcmMSetFunc *func,
                             gdouble tot);

FIXME

fit :

a NcmFit.

func :

FIXME

tot :

FIXME

ncm_fit_add_inequality_constraint ()

void        ncm_fit_add_inequality_constraint  (NcmFit *fit,
                             NcmMSetFunc *func,
                             gdouble tot);

FIXME

fit :

a NcmFit.

func :

FIXME

tot :

FIXME

ncm_fit_remove_equality_constraints ()

void        ncm_fit_remove_equality_constraints (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

ncm_fit_remove_inequality_constraints ()

void        ncm_fit_remove_inequality_constraints
                            (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

ncm_fit_has_equality_constraints ()

guint        ncm_fit_has_equality_constraints  (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

Returns :

FIXME

ncm_fit_has_inequality_constraints ()

guint        ncm_fit_has_inequality_constraints (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

Returns :

FIXME

ncm_fit_is_least_squares ()

gboolean      ncm_fit_is_least_squares      (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit

Returns :

whenever the fit object use a least squares method.

ncm_fit_get_desc ()

const gchar *    ncm_fit_get_desc          (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit

Returns :

fit object description. [transfer none]

ncm_fit_log_info ()

void        ncm_fit_log_info          (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit

ncm_fit_log_covar ()

void        ncm_fit_log_covar          (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit

ncm_fit_log_start ()

void        ncm_fit_log_start          (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit

ncm_fit_log_state ()

void        ncm_fit_log_state          (NcmFit *fit);

This function prints in the log the current state.

fit :

a NcmFit

ncm_fit_log_step ()

void        ncm_fit_log_step          (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit

ncm_fit_log_step_error ()

void        ncm_fit_log_step_error       (NcmFit *fit,
                             const gchar *strerror,
                             ...);

FIXME

fit :

a NcmFit

strerror :

FIXME

... :

FIXME

ncm_fit_log_end ()

void        ncm_fit_log_end           (NcmFit *fit);

This function prints in the log the precision with which the best-fit was found.

fit :

a NcmFit

ncm_fit_fishermatrix_print ()

void        ncm_fit_fishermatrix_print     (NcmFit *fit,
                             FILE *out,
                             gchar *header);

ncm_fit_data_m2lnL_val ()

void        ncm_fit_data_m2lnL_val       (NcmFit *fit,
                             gdouble *data_m2lnL);

This function computes minus two times the logarithm base e of the likelihood using only the data set and not considering any prior. The result is set on data_m2lnL.

fit :

a NcmFit

data_m2lnL :

minus two times the logarithm base e of the likelihood. [out]

ncm_fit_priors_m2lnL_val ()

void        ncm_fit_priors_m2lnL_val      (NcmFit *fit,
                             gdouble *priors_m2lnL);

This function computes minus two times the logarithm base e of the likelihood using the data set and taking into account the assumed priors. The result is set on priors_m2lnL.

fit :

a NcmFit

priors_m2lnL :

minus two times the logarithm base e of the likelihood. [out]

ncm_fit_m2lnL_val ()

void        ncm_fit_m2lnL_val          (NcmFit *fit,
                             gdouble *m2lnL);

FIXME

fit :

a NcmFit

m2lnL :

minus two times the logarithm base e of the likelihood. [out]

ncm_fit_ls_f ()

void        ncm_fit_ls_f            (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f);

FIXME

fit :

a NcmFit

f :

a NcmVector

ncm_fit_m2lnL_grad ()

void        ncm_fit_m2lnL_grad         (NcmFit *fit,
                             NcmVector *df);

FIXME

fit :

a NcmFit

df :

a NcmVector

ncm_fit_m2lnL_grad_an ()

void        ncm_fit_m2lnL_grad_an        (NcmFit *fit,
                             NcmVector *df);

Analytical gradient.

fit :

a NcmFit

df :

a NcmVector

ncm_fit_m2lnL_grad_nd_fo ()

void        ncm_fit_m2lnL_grad_nd_fo      (NcmFit *fit,
                             NcmVector *grad);

Numerical differentiation (forward).

fit :

a NcmFit

grad :

a NcmVector

ncm_fit_m2lnL_grad_nd_ce ()

void        ncm_fit_m2lnL_grad_nd_ce      (NcmFit *fit,
                             NcmVector *grad);

Numerical differentiation (central).

fit :

a NcmFit

grad :

a NcmVector

ncm_fit_m2lnL_grad_nd_ac ()

void        ncm_fit_m2lnL_grad_nd_ac      (NcmFit *fit,
                             NcmVector *grad);

Numerical differentiation (accurate).

fit :

a NcmFit

grad :

a NcmVector

ncm_fit_m2lnL_val_grad ()

void        ncm_fit_m2lnL_val_grad       (NcmFit *fit,
                             gdouble *result,
                             NcmVector *df);

FIXME

fit :

a NcmFit

result :

FIXME. [out]

df :

a NcmVector

ncm_fit_m2lnL_val_grad_an ()

void        ncm_fit_m2lnL_val_grad_an      (NcmFit *fit,
                             gdouble *result,
                             NcmVector *df);

FIXME

fit :

a NcmFit

result :

FIXME. [out]

df :

a NcmVector

ncm_fit_m2lnL_val_grad_nd_fo ()

void        ncm_fit_m2lnL_val_grad_nd_fo    (NcmFit *fit,
                             gdouble *m2lnL,
                             NcmVector *grad);

FIXME

fit :

a NcmFit

m2lnL :

minus two times the logarithm base e of the likelihood. [out]

grad :

a NcmVector

ncm_fit_m2lnL_val_grad_nd_ce ()

void        ncm_fit_m2lnL_val_grad_nd_ce    (NcmFit *fit,
                             gdouble *m2lnL,
                             NcmVector *grad);

FIXME

fit :

a NcmFit

m2lnL :

minus two times the logarithm base e of the likelihood.

grad :

a NcmVector

ncm_fit_m2lnL_val_grad_nd_ac ()

void        ncm_fit_m2lnL_val_grad_nd_ac    (NcmFit *fit,
                             gdouble *m2lnL,
                             NcmVector *grad);

FIXME

fit :

a NcmFit

m2lnL :

minus two times the logarithm base e of the likelihood. [out]

grad :

a NcmVector

ncm_fit_ls_J ()

void        ncm_fit_ls_J            (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *J);

FIXME

fit :

a NcmFit

J :

a NcmMatrix

ncm_fit_ls_J_an ()

void        ncm_fit_ls_J_an           (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *J);

FIXME

fit :

a NcmFit

J :

a NcmMatrix

ncm_fit_ls_J_nd_fo ()

void        ncm_fit_ls_J_nd_fo         (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *J);

FIXME

fit :

a NcmFit

J :

a NcmMatrix

ncm_fit_ls_J_nd_ce ()

void        ncm_fit_ls_J_nd_ce         (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *J);

FIXME

fit :

a NcmFit

J :

a NcmMatrix

ncm_fit_ls_f_J ()

void        ncm_fit_ls_f_J           (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f,
                             NcmMatrix *J);

FIXME

fit :

a NcmFit

f :

a NcmVector

J :

a NcmMatrix

ncm_fit_ls_f_J_an ()

void        ncm_fit_ls_f_J_an          (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f,
                             NcmMatrix *J);

FIXME

fit :

a NcmFit

f :

a NcmVector

J :

a NcmMatrix

ncm_fit_ls_f_J_nd_fo ()

void        ncm_fit_ls_f_J_nd_fo        (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f,
                             NcmMatrix *J);

FIXME

fit :

a NcmFit

f :

a NcmVector

J :

a NcmMatrix

ncm_fit_ls_f_J_nd_ce ()

void        ncm_fit_ls_f_J_nd_ce        (NcmFit *fit,
                             NcmVector *f,
                             NcmMatrix *J);

FIXME

fit :

a NcmFit

f :

a NcmVector

J :

a NcmMatrix

ncm_fit_numdiff_m2lnL_hessian ()

void        ncm_fit_numdiff_m2lnL_hessian    (NcmFit *fit,
                             NcmMatrix *H);

FIXME

fit :

a NcmFit

H :

a NcmMatrix

ncm_fit_numdiff_m2lnL_covar ()

void        ncm_fit_numdiff_m2lnL_covar     (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit

ncm_fit_ls_covar ()

void        ncm_fit_ls_covar          (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit.

ncm_fit_covar_var ()

gdouble       ncm_fit_covar_var          (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid);

FIXME

fit :

a NcmFit.

mid :

a NcmModelID.

pid :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_covar_sd ()

gdouble       ncm_fit_covar_sd          (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid);

FIXME

fit :

a NcmFit.

mid :

a NcmModelID.

pid :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_covar_cov ()

gdouble       ncm_fit_covar_cov          (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid1,
                             guint pid1,
                             NcmModelID mid2,
                             guint pid2);

FIXME

fit :

a NcmFit

mid1 :

a NcmModelID.

pid1 :

FIXME

mid2 :

a NcmModelID.

pid2 :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_covar_cor ()

gdouble       ncm_fit_covar_cor          (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid1,
                             guint pid1,
                             NcmModelID mid2,
                             guint pid2);

FIXME

fit :

a NcmFit

mid1 :

a NcmModelID.

pid1 :

FIXME

mid2 :

a NcmModelID.

pid2 :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_covar_fparam_var ()

gdouble       ncm_fit_covar_fparam_var      (NcmFit *fit,
                             guint fpi);

FIXME

fit :

a NcmFit.

fpi :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_covar_fparam_sd ()

gdouble       ncm_fit_covar_fparam_sd       (NcmFit *fit,
                             guint fpi);

FIXME

fit :

a NcmFit.

fpi :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_covar_fparam_cov ()

gdouble       ncm_fit_covar_fparam_cov      (NcmFit *fit,
                             guint fpi1,
                             guint fpi2);

FIXME

fit :

a NcmFit.

fpi1 :

FIXME

fpi2 :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_covar_fparam_cor ()

gdouble       ncm_fit_covar_fparam_cor      (NcmFit *fit,
                             guint fpi1,
                             guint fpi2);

FIXME

fit :

a NcmFit.

fpi1 :

FIXME

fpi2 :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_lr_test_range ()

void        ncm_fit_lr_test_range        (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid,
                             gdouble start,
                             gdouble stop,
                             gdouble step);

FIXME

fit :

a NcmFit

mid :

a NcmModelID.

pid :

FIXME

start :

FIXME

stop :

FIXME

step :

FIXME

ncm_fit_dprob ()

void        ncm_fit_dprob            (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid,
                             gdouble a,
                             gdouble b,
                             gdouble step,
                             gdouble norm);

FIXME

fit :

a NcmFit.

mid :

a NcmModelID.

pid :

FIXME

a :

FIXME

b :

FIXME

step :

FIXME

norm :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_lr_test ()

gdouble       ncm_fit_lr_test           (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid,
                             gdouble val,
                             gint dof);

FIXME

fit :

a NcmFit.

mid :

a NcmModelID.

pid :

FIXME

val :

FIXME

dof :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_prob ()

gdouble       ncm_fit_prob            (NcmFit *fit,
                             NcmModelID mid,
                             guint pid,
                             gdouble a,
                             gdouble b);

FIXME

fit :

a NcmFit.

mid :

a NcmModelID.

pid :

FIXME

a :

FIXME

b :

FIXME

Returns :

FIXME

ncm_fit_chisq_test ()

gdouble       ncm_fit_chisq_test         (NcmFit *fit,
                             size_t bins);

ncm_fit_reset ()

void        ncm_fit_reset            (NcmFit *fit);

FIXME

fit :

a NcmFit

ncm_fit_run ()

gboolean      ncm_fit_run             (NcmFit *fit,
                             NcmFitRunMsgs mtype);

FIXME

fit :

a NcmFit

mtype :

a NcmFitRunMsgs

Returns :

FIXME

ncm_fit_type_constrain_error ()

gdouble       ncm_fit_type_constrain_error    (NcmFit *fit,
                             gdouble p,
                             gint nu,
                             gdouble dir,
                             NcmMSetFunc *func,
                             gdouble z,
                             gboolean walk);

ncm_fit_function_error ()

void        ncm_fit_function_error       (NcmFit *fit,
                             NcmMSetFunc *func,
                             gdouble *x,
                             gboolean pretty_print,
                             gdouble *f,
                             gdouble *sigma_f);

FIXME

fit :

a NcmFit

func :

a NcmMSetFunc

x :

FIXME

pretty_print :

FIXME

f :

FIXME. [out]

sigma_f :

FIXME. [out]

ncm_fit_function_cov ()

gdouble       ncm_fit_function_cov        (NcmFit *fit,
                             NcmMSetFunc *func1,
                             gdouble z1,
                             NcmMSetFunc *func2,
                             gdouble z2,
                             gboolean pretty_print);

FIXME

fit :

a NcmFit

func1 :

a NcmMSetFunc

z1 :

FIXME

func2 :

a NcmMSetFunc

z2 :

FIXME

pretty_print :

FIXME

Returns :

FIXME

NCM_FIT_NPARAM()

#define NCM_FIT_NPARAM(fit) ((fit)->pt->nfree)

NCM_FIT_DEFAULT_M2LNL_RELTOL

#define NCM_FIT_DEFAULT_M2LNL_RELTOL (1e-8)

NCM_FIT_DEFAULT_M2LNL_ABSTOL

#define NCM_FIT_DEFAULT_M2LNL_ABSTOL (0.0)

NCM_FIT_DEFAULT_PARAMS_RELTOL

#define NCM_FIT_DEFAULT_PARAMS_RELTOL (1e-8)

NCM_FIT_DEFAULT_MAXITER

#define NCM_FIT_DEFAULT_MAXITER 10000

Property Details

The "equality-constraints" property

 "equality-constraints"   gint         : Read / Write

Equality constraints pointer.

Default value: 0


The "grad-type" property

 "grad-type"        NcmFitGradType    : Read / Write / Construct

Differentiation method.

Default value: NCM_FIT_GRAD_NUMDIFF_FORWARD


The "inequality-constraints" property

 "inequality-constraints"  gint         : Read / Write

Inequality constraints pointer.

Default value: 0


The "likelihood" property

 "likelihood"        NcmLikelihood*    : Read / Write / Construct Only

Likelihood object.


The "m2lnL-abstol" property

 "m2lnL-abstol"       gdouble        : Read / Write / Construct

Absolute tolarence in m2lnL.

Allowed values: >= 0

Default value: 0


The "m2lnL-reltol" property

 "m2lnL-reltol"       gdouble        : Read / Write / Construct

Relative tolarence in m2lnL.

Allowed values: >= 0

Default value: 1e-08


The "maxiter" property

 "maxiter"         guint         : Read / Write / Construct

Maximum number of interations.

Default value: 10000


The "mset" property

 "mset"           NcmMSet*       : Read / Write / Construct Only

Model set object.


The "params-reltol" property

 "params-reltol"      gdouble        : Read / Write / Construct

Relative tolarence in fitted parameters.

Allowed values: >= 0

Default value: 1e-08


The "state" property

 "state"          NcmFitState*     : Read / Write / Construct Only

Fit state object.