GTKtalog Logo

GTKtalog

Huidige stabiele versie van GTKtalog: 1.0.4
Huidige onwikkelversie van GTKtalog: cvs

[ EN ]
[ FR ]
[ DE ]
[ ES ]
[ NL ]
[ Welkom ]
[ Nieuws ]
[ Wijzigingen ]
[ Schermafdrukken ]
[ Mogelijkheden ]
[ Afhalen ]
[ Licentie ]
[ Kredieten ]
[ Savannah project page ]


Licentie

GTKtalog is vrije software; je kan het verspreiden en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 van deze licentie, of (naar uw mening) eender welke latere versie.

Dit programma wordt verspreidt in de hoop dat het bruikbaar is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de implicite VERKOOPSGARANTIE of AANPASSING VOOR ENIGE REDEN. Kijk voor meer details naar de GNU General Public License.

Je zou een kopie van de GNU General Public License moeten gekregen hebben tezamen met dit programma; indien niet, schrijf naar de Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. Of lees het hier: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.


Copyright (C) 2003 Yves Mettier